Български език English language

Списък от изпълнени поръчки за водолазни услуги

Наименование на обекта

 • Подводно ремонтно - възстановителни работи по неподвижния уплътнителен контур на ХГ-3 на ВЕЦ "Кърджали", уплътняване на таблен затвор и ремонтно - заваръчни работи по напорен тръбопровод.
 • Монтаж на заглушки под вода на байпаси на ХГ - 4 и ХГ - 2 на ВЕЦ "Кърджали" за подмяната им.
 • Подводно ремонтно - възстановителни работи по неподвижния уплътнителен контур на ХГ-4 на ВЕЦ "Кърджали".
 • Демонтаж на предпазни решетки на ХГ-1, ХГ-2, ХГ-3 и ХГ-4 и монтаж на нови такива на ВЕЦ "Кърджали" под вода.
 • Демонтаж на предпазни решетки на ХГ-3 на ВЕЦ "Ивайловград", бластиране, боядисване, частична подмяна на скъсани метални шини и монтаж под вода.
 • Подводно ремонтно - възстановителни работи по неподвижните уплътнителни контури и компроментиран бетон на 2бр. саваци. Монтаж на заглушки на байпасни кранове и ремонт на същите. Почистване на груби решетки от дървета и други отпадъци.
 • Подводни работи по изграждане на газопровод "Галата".
 • Подводни работи по ремонт на дилатационни фуги на студен канал на АЕЦ "Козлодуй".
 • Подводни работи по основен ремонт на основни изпускатели на язовир "Тополница"
 • Подводни работи по ремонт на кораби, подводно почистване, подводно заваряване на пробойни, монтаж и демонтаж на заглушки за подмяна на задборна арматура, подводни регистрови сървеи и др.
 • Подводни работи по демонтаж на котвени вериги и монтаж на нови на плаващ док на КРЗ "Одесос". Подводни ремонтно - възстановително работи по неподвожния уплътнителен контур на суха камера.
 • Подводни работи по подмяна на износени вериги на буйове на канал N 1 на "Пристанищна администрация" гр. Варна
 • Подводни работи по полагане захранващ кабел и ремонт водна кула на язовир "Искър"
 • Инспекция, почистване и ремонт на язовири